دست بردار پتـرس

بدون دیدگاه

بدو یوسه دات کام

دست بردار پتـرس ! بگـذار دنیا را آب ببـرد…
در این دنیایی که نا عدالتی بیداد میکند،
در این دنیایی که حتی اقیانوس آرام هم به دنبـال آرامـش می گردد،
سد هـم که بسازی فقـط…مشـق شـب بچه ها را زیاد میکنی…!

دانـــــلود

مشخصات

  • 312 views

جعبه مطالب پیشنهادی ما

برچسب ها

دیدگاه های شما

پاسخی بگذارید